Franck. Een uitzonderlijke Antwerpse Familie.

HomeBooks › Franck. Een uitzonderlijke Antwerpse Familie.

Franck. Een uitzonderlijke Antwerpse Familie.

€ 10,00 € 40,00

Franck

een uitzonderlijke Antwerpse familie - an outstanding Antwerp family

Publisher:  [BE] BAI   
Author: Erwin Joos
Hardback,  280x220mm,  304p,  465  colour illustrations, 
English/ Dutch (NL) edition     
Publication date:  [11/16]<    

ISBN: 9789085867449  ISBN-13: 9789085867449

  
Synopsis
Antwerpen was rond 1900 een Europese groeipool en haar haven kende een spectaculaire groei. Net als in de 16de eeuw trok de metropool migranten aan uit de omringende landen. De Duitse gemeenschap in Antwerpen telde kort voor de Eerste Wereldoorlog bijna twintigduizend leden. Als groep leunde ze aan bij de liberale, Franstalige bourgeoisie en een nieuwe kapitaalkrachtige elite ontstond.

Begin van de 20ste eeuw speelde één Antwerpse familie op verschillende terreinen een prominente rol. Ze nam diverse initiatieven waarvan de werking een stedelijke, nationale en zelfs internationale impact had. De zakenman en mecenas Frans (François) Franck was de drijvende kracht. De schenkingen van Frans en zijn broer Charles aan het KMSKA vormen een hoogtepunt van haar collectie. Hun oudere broer Louis was een van de belangrijkste Belgische politici van zijn generatie (schepen, volksvertegenwoordiger, minister en gouverneur van de Nationale Bank). Na de Tweede Wereldoorlog verspreidden hun nazaten zich over Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Auteur Erwin Joos werkte meer dan 30 jaar aan dit boek waarin hij aan de hand van oude archieven, familiefoto's en afbeeldingen uit het oeuvre van Eugeen Van Mieghem de sfeer schetst van de stad en haven die de uitzonderlijke Antwerpse familie Franck de kansen gaf hun stoutste dromen waar te maken.


----

By 1900, Antwerp was a European centre of growth with a port that had undergone extraordinary expansion. Just as it had done in the 16th century, the metropolis was attracting migrants from neighbouring countries. Shortly before the First World War, the German community in Antwerp was almost 20,000 strong. As a group they depended on the liberal, francophone bourgeoisie, becoming a new moneyed élite in the process.

In the early 20th century there was one particular Antwerp family that played a prominent role in a whole variety of fields. This family undertook a range of initiatives, the impact of which was felt in Antwerp, in Belgium and even internationally. The driving force behind it all was the businessman and patron-of-the-arts Frans Franck. The art works donated by Frans and his brother Charles to the Royal Museum of Fine Arts Antwerp (KMSKA) are among the very best in its collection. Louis Franck, their older brother, was one of the most important Belgian politicians of his generation (alderman, Member of Parliament, minister and Governor of the National Bank). After the Second World War, Franck family descendants spread out across Europe, Asia and the United States.

Author Erwin Joos spent more than 30 years working on this book which is based on his research of old archives, family photographs and works from the oeuvre of Eugeen Van Mieghem. The resulting book paints an atmospheric picture of a city and port that gave Antwerp's outstanding Franck family the opportunity to pursue and realize their dreams.

Omslag

Taal

Afbeeldingen

To top of page

Winkelmandje is leeg

Webdesign: Robarov